KLEIN HOEFBLAD image
contactblad aangepast paardrijden


Abonnee Worden?


Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het aangepast paardrijden.

Als je nu een abonnement neemt voor volgend jaar krijg je het laatste nummer van 2015 helemaal

gratis!Stuur snel een mailtje naar de ledenadministratie

(meer info)
MACHTIGING ABONNEMENT KLEINHOEFBLAD hoefblad

Ondergetekende verleent hierbij een  machtiging aan de penningmeester van stichting   “Het Klein Hoefblad” om van zijn/haar onderstaande (post)bankrekening af te schrijven het jaarlijks verschuldigde bedrag voortvloeiende uit het lidmaatschap van de stichting.

De machtiging is geldig tot schriftelijke opzegging van het lidmaatschap.
Betreft het lidmaatschap:
Van Te
Lid nr
Bank/ING nr. :
Op naam van:
Naam en voorletter(s):
Adres:
Postcode en woonplaats:
Emailadres:
Datum: Handtekening:
Ps. Ik ben op de hoogte , dat ik het afgeschreven bedrag zonder opgaaf van reden binnen 30 dagen bij mijn bank mag terugvorderen